اولین جلسه هادیون ساسی با موضوع جریان شناسی مشروطه در تاریخ ۲۸ آذر ماه در ساختمان آموزش برگزار شد.

استاد الفت پور به مدت ۳ ساعت پیرامون موضوع مطروحه مطالب خود را ارائه دادند.

در پایان کلاس بنابر درخواست دانشجویان جلسه دیگری برای تکمیل مباحث تشکیل خواهد شد.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :