دومین جلسه هادیون سیاسی با موضوع جریان شناسی در تاریخ ۴ اسفند ماه در اتاق جلسات ریاست برگزار شد.
مدرس این جلسه استاد الفت پور بودند.

در این جلسه مباحث باقی مانده از جریان شناسی مشروطه مطرح گردید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :